dnes je 13.4.2024

Input:

Nadobudnutie tovaru na testovanie a vznik daňovej povinnosti

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.4 Nadobudnutie tovaru na testovanie a vznik daňovej povinnosti

Ing. Jana Mitrengová


Tuzemská zdaniteľná osoba si objednala od zahraničnej zdaniteľnej osoby (DE) tovar, ktorý po vzájomnej dohode bude slúžiť na testovanie. Po testovaní, v prípade ak bude úspešné, bude tento tovar fakturovaný. Tovar fyzicky príde na Slovensko z Nemecka v septembri a faktúra bude vystavená až novembri. Kedy tuzemskej zdaniteľnej osobe vzniká daňová povinnosť z nadobudnutia a nárok na odpočet?

Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikne podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákon o DPH, t.j. 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci nadobudnutia tovaru , v danom prípade dňa 15. októbra.

Pre odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru musí mať slovenský odberateľ na základe § 51 ods. 1 písm. c) zákona o DPH k dispozícii faktúru. Ak faktúru má až v novembri a má ju ku dňu podania