dnes je 14.5.2021

Input:

Nadobudnutie tovaru na testovanie a vznik daňovej povinnosti

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.4 Nadobudnutie tovaru na testovanie a vznik daňovej povinnosti

Ing. Jana Mitrengová


Tuzemská zdaniteľná osoba si objednala od zahraničnej zdaniteľnej osoby (DE) tovar, ktorý po vzájomnej dohode bude slúžiť na testovanie. Po testovaní, v prípade ak bude úspešné, bude tento tovar fakturovaný. Tovar fyzicky príde na Slovensko z Nemecka v septembri a faktúra bude vystavená až novembri. Kedy tuzemskej zdaniteľnej osobe vzniká daňová povinnosť z nadobudnutia a nárok na odpočet?

Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikne podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákon o DPH, t.j. 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci nadobudnutia tovaru , v danom prípade dňa 15. októbra.

Pre odpočítanie dane pri

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk