dnes je 22.2.2024

Input:

Mzdy - účtovanie v JÚ

17.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.10 Mzdy - účtovanie v JÚ

Ing. Dagmar Piršelová; Bc. Eva Mihaliková, Ing. Ivana Glazelová

Podkladom pre účtovanie vzniku celkových záväzkov podnikateľa z pracovnoprávnych vzťahov za príslušný mesiac je mzdový list. Na základe tohto dokladu sa účtujú záväzky voči:

  • zamestnancom,

  • daňovému úradu vo výške zrazených preddavkov na daň z príjmu zamestnancov,

  • Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni vo výške zrazeného poistného, ktoré sú povinní platiť zamestnanci.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok alebo úbytok sociálneho fondu.

Záväzky sa zaúčtujú v knihe záväzkov ako prírastok s uvedením sumy a dátumu ich vzniku. Z praktických dôvodov je vhodné vyčleniť v knihe záväzkov samostatný list pre daňový úrad a samostatný list pre poisťovne a sledovať ich osobitne.

Úhrady záväzkov sa zaúčtujú:

  • v knihe záväzkov –