dnes je 30.5.2024

Input:

Mzda na účet zamestnanca v roku 2020

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.2.5 Mzda na účet zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Môže zamestnávateľ pre účely vyplatenia mzdy požadovať od zamestnanca, aby mal založený účet v banke? Je jasné, že pokiaľ sa tak dohodne v pracovnej zmluve, tak zamestnávateľ zasiela mzdu na účet uvedený v PZ. Avšak, môže nastať situácia, že zamestnanec odmietne podpísať zmluvu, kde sa dojednáva bezhotovostná výplata mzdy, nakoľko nemá účet v banke? Je potom zamestnávateľ nútený vyplatiť mzdu v hotovosti?

Pohľad autora na problematiku:

Od zamestnanca nie je možné požadovať aby si založil účet ak tak nechce urobiť. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 130 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov vyplácať mzdu v pracovnom čase a na pracovisku ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

Záver:

Zamestnávateľ má prednostne vyplácať mzdu na pracovisku a v pracovnom čase. Aj keby zamestnanec