dnes je 27.5.2024

Input:

Mzda manželky z pohľadu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v roku 2020

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.2.3 Mzda manželky z pohľadu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v roku 2020

Ing. Eva Gášpárová


Zaujímalo by ma, či sa do mzdy manžela/ky za daný rok započítava materské za december, ktoré bolo vyplatené v januári, čiže už v nasledujúcom kalendárnom roku?

Pohľad autora na problematiku:

Vlastným príjmom manželky (manžela) na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane ročne na manželku (manžela) je podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť.

Do vlastného príjmu sa započítava akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov, nehľadiac na to, či ide o príjem, ktorý je predmetom dane, alebo nie je predmetom dane, alebo či ide o príjem