dnes je 22.2.2024

Input:

Muž na rodičovskej dovolenke v roku 2017

7.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.13.2.2 Muž na rodičovskej dovolenke v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei. PhD.


Zamestnanec (muž) požiadal o RD 28 týždňov. Môže muž počas RD pracovať u zamestnávateľa na dohodu o výkone práce a súčasne byť aj na RD?

Súbežný výkon práce na dohodu a v pracovnom pomere je síce neobvyklý, ale za istých okolností možný. V zmysle ust. § 223 ods. 1 ZP môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Mám na mysli prípad, keď výkon práce na dohodu bude len príležitostný a výkon práce v