dnes je 2.7.2022

Input:

Minimálna mzda od 1. januára 2016

8.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.17 Minimálna mzda od 1. januára 2016

Ing. Miroslav Mačuha

Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na nasledujúci kalendárny rok vláda Slovenskej republiky nariadením vlády.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na zvýšenie sumy minimálnej mzdy pre rok 2016 na 400 eur mesačne; vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 7. októbra 2015 rozhodla o zvýšení sumy minimálnej mzdy na rok 2016 z doterajších 380 eur na 405 eur mesačne.

Uvedené znamená, že s účinnosťou od 1. januára 2016 má každý zamestnanec v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu nárok na mzdu najmenej vo