dnes je 19.4.2024

Input:

Legislatívna úprava

21.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.3.1 Legislatívna úprava

Ing. Alena Zábojová

Transferové oceňovanie je v slovenskej legislatíve upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) v nasledujúcich paragrafoch:

  • §2 – v písm. n), o), p) a r) – tu sa nachádzajú základné pojmy ako závislá osoba, ekonomické alebo personálne prepojenie, iné prepojenie,

  • §17 odsek 5 upravuje povinnosť zvýšenia základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami,

  • §18 – stanovuje princíp nezávislého vzťahu, metódy transferového oceňovania, možnosť daňového subjektu požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania a dokumentačnú povinnosť.

Dokumentačná povinnosť je bližšie špecifikovaná v Usmernení MF SR č. MF/011491/2015-724 – o určení obsahu dokumentácie