dnes je 27.5.2024

Input:

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.1.4 Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z ustanovenia § 21 ods. 4 postupov účtovania v JÚ sa cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtujú podľa ustanovenia § 4 ods. 4 postupov účtovania v JÚ v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií medzi:

  1. výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov v druhovom členení medzi „Ostatné výdavky”, ak ide o kurzovú stratu,
  2. príjmy zahrnované do základu dane z príjmov celkom v druhovom členení medzi „Ostatné príjmy, ak ide o kurzový zisk.


Máme v českej pokladni 161,10 CZK – čo bol aj počiatočný stav na