dnes je 26.10.2021

Input:

Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016

25.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka 1: Pri účtovaní vykonaných stavebných prác dodávateľom - napr. oprava strechy (podľa § 69 ods. 12 písmeno j), cena za ktorú boli práce uskutočnené, vstupuje do KV DPH?

Odpoveď 1: V súvislosti s §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH ak je platiteľ dane príjemcom plnenia od iného platiteľa dane, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: o dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa §8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a o dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F vyššie uvedeného osobitného predpisu.

Otázka  2: Živnostník má v majetku firmy 2 garáže, za ktoré mu prišla vyúčtovacia faktúra za elektrinu v auguste 2016 /týka sa obdobia august 2015-august2016/, v priebehu zúčtovacieho obdobia prijal a uhradil 2x zálohy s vyčíslením DPH - ale nejde o

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk