dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 99 Evidencia

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8 Komentár k ZP § 99 Evidencia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 99

Evidencia

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.

Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.

 


§ 99: [Evidencia pracovného času]

Zamestnávateľ má evidenčnú povinnosť a je povinný viesť:

1. evidenciu pracovného času (§ 85 a nasl.),

2. práce nadčas (§ 97),

3. nočnej práce (§ 98),

4. aktívnej časti pracovnej pohotovosti (§ 96 ods. 6),

5. neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca (§ 96 ods. 2 a 4),

a to tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.

Osobitné pravidlá pre evidenciu obsahuje § 87a (konto pracovného času).

V ods. 2 (účinnom od 1.3.2015) sa spresňuje, na ktorom mieste sa vedie evidencia pracovného času počas dočasného pridelenia. U dočasne pridelených zamestnancov sa evidencia pracovného času musí počas dočasného pridelenia viesť v mieste výkonu práce (počas dočasného pridelenia) – t.j. tam kde sa práca spravidla skutočne vykonáva. Technické zabezpečenie, napr. kde sa evidencia umiestni, či možno použiť napr. elektronický systém užívateľského zamestnávateľa je už na dohode zamestnávateľa/agentúry dočasného zamestnávania a užívateľského zamestnávateľa.


Je zamestnávateľ povinný evidovať aj dobu prestávky v práci podľa § 91?

§ 99 priamo neukladá zamestnávateľovi evidovať prestávku v práci na odpočinok a jedenie podľa § 91. Na druhej strane zamestnávateľ je povinný preukázať, že zamestnancovi sa poskytla skutočná prestávka v práci (možnosť jej využitia) na odpočinok a jedenie v kontexte dodržania § 91. Ak napríklad zamestnanec začne vykonávať prácu o 8:00 a má ju vykonávať do 16:30 ako 8 hodinový pracovný čas s 30 minútovou prestávkou v práci, z evidencie alebo iných skutočností musí byť zrejme, kedy a v akom rozsahu sa prestávka v práci poskytla. Zamestnávateľ je zároveň povinný evidovať aj začiatok a koniec časového úseku práce, a teda skončenie časového úseku práce pre začatím prestávky v práci sa musí zaevidovať.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk