dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 99 Evidencia

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8 Komentár k ZP § 99 Evidencia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 99

Evidencia

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.

Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.

 


§ 99: [Evidencia pracovného času]

Zamestnávateľ má evidenčnú povinnosť a je povinný viesť:

1. evidenciu pracovného času (§ 85 a nasl.),

2. práce nadčas (§ 97),

3. nočnej práce (§ 98),

4. aktívnej časti pracovnej pohotovosti (§ 96 ods. 6),

5. neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca (§ 96 ods. 2 a 4),

a to tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom