dnes je 30.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4 Komentár k ZP § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Právna úprava

§ 96a

Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase

Pri uplatňovaní pružného pracovného času sa pracovná pohotovosť na pracovisku podľa § 96 ods. 2 považuje za základný pracovný čas.

 

K § 96a: [Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase]


§ 96a sa definuje pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase.

Pri uplatňovaní pružného pracovného času sa pracovná pohotovosť na pracovisku podľa § 96 ods. 2 (t. j. čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti) považuje za základný pracovný čas.

V zmysle § 96 sa pracovná pohotovosť na pracovisku vo väzbe na judikatúru SD EÚ považuje za pracovný čas. V prípade pracovnej pohotovosti sa rozlišuje medzi základným pracovným časom a voliteľným pracovným časom. Keďže pracovná pohotovosť na pracovisku sa nevykonáva na základe vlastného rozhodnutia zamestnanca, ale preto, že zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadil zamestnancovi alebo sa s ním dohodol, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, takýto čas sa má započítať ako základný pracovný čas a nie ako voliteľný pracovný čas (vo voliteľnom pracovnom čase si zamestnanec sám volí, či bude alebo nebude na pracovisku).


U zamestnávateľa je zavedený pružný pracovný čas, a to nasledovne. Voliteľný pracovný čas medzi 6:00 a 9:00 a medzi 15:00 a 18:00. Základný pracovný čas medzi 9:00 – 15:00. Zamestnávateľ chce v zmysle § 96 určiť zamestnancovi pracovnú pohotovosť na pracovisku v sobotu od 8:00 do 16:00 Môže tak urobiť a ako sa posúdi tento

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk