dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 95 Dni pracovného pokoja

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2 Komentár k ZP § 95 Dni pracovného pokoja

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 95

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

K § 95:


Účelom § 95 je určenie, kedy sa začína deň pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami. Cieľom (doplnením slov „ranná zmena” novelou č. 257/2011 Z. z.) je, aby bol zamestnanec jednoznačne odmeňovaný za prácu vo sviatok, za čas skutočne odpracovaný počas sviatku.


Zamestnanec prácu nastupuje vždy v nedeľu o 22:00 a prácu končí v piatok o 6:00. Ako je to s posúdením sviatku, ktorý pripadne napr. na piatok.

Podľa § 95 na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena.

Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky – viď. aj § 94 ods. 1.

Sviatok pripadne napr. na 1.5.

Dôležité je posúdenie, kedy začína v týždni prvá ranná zmena – dôležitá je hodina jej nástupu, nie deň /zamestnávateľ z hľadiska organizácie pracovného času určuje, ktorým dňom začína týždeň pre účely rozvrhu ako 7 po sebe idúcich dní. Zákonník práce neustanovuje ani pre účely organizácie pracovného času ani pre účely § 95, že týždeň začína v pondelok/.

Ranná zmena je zmena, ktorej prevažná časť spadá medzi čas 6:00 – 14:00.

Zároveň Zákonník práce ustanovuje, že toto pravidlo platí pre úsek 24 hodín – zmena začína hodinou, ktorá zodpovedá hodine, kedy nastupuje ako prvá ranná zmena v týždni (napr. v pondelok

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk