dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6 Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 93

Nepretržitý odpočinok v týždni

(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

 

K § 93: [Nepretržitý odpočinok v týždni]


Okrem odpočinku medzi pracovnými zmenami má zamestnanec právo na odpočinok v týždni, t.j., nesmie mať prácu organizovanú tak, aby odpracoval každý deň v týždni (určitá výnimka viď. § 93 ods. 5).

K ods. 1: [Všeobecné pravidlo]

V prípade nepretržitého odpočinku v týždni je zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň, dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Uvedená zásada platí všeobecne pre všetkých zamestnancov vrátane mladistvých zamestnancov.


Napr.: V PO - PI zamestnanec pracuje, v SO a NE - zamestnanec má pracovné voľno alebo v PO - zamestnanec má pracovné voľno, v UT - SO - zamestnane pracuje, v NE - zamestnanec má pracovné voľno.


(2) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov podľa odseku 1, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa.

(3) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

(4) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 až 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi, staršiemu ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli.

 

(5) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 až 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov po dohode so zástupcami zamestnancov, alebo ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za dva týždne najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku v týždni, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do štyroch mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

 

K ods. 2 až 5: [Výnimky]


Výnimky sú možné len u zamestnancov starších ako 18 rokov. Zákonník práce povoľuje štyri výnimky:

K ods. 2: 1. výnimka - poskytnutia pracovného voľna v iných dňoch týždňa (§ 93 ods. 2)

Ide o situáciu, ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov podľa § 93 ods. 1.

V danom prípade sa poskytnú dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa. Nevyžaduje sa tu dohoda so zástupcami zamestnancov. Napríklad ide o práce, kedy je zvýšená potreba práce v nedeľu (napr. reštaurácie) alebo prevádzky s nepretržitým režimom, kde nemožno prerušovať prácu zariadenia - vtedy u zamestnávateľa vyvstáva odôvodnená požiadavka, aby niekto pracoval aj v nedeľu.

K ods. 3: 2. výnimka - ak nie je možné uplatniť postup podľa § 93 ods. 1 a 2 (§ 93 ods. 3)

Ide o situáciu:

  1. ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa § 93 ods. 1 (sobota a nedeľa alebo nedeľa a pondelok) a ods. 2 (iný deň v týždni),

  2. ide o zamestnanca, ktorý je starší ako 18 rokov,

  3. po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom.

V tomto prípade sa môže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu. „Mal pripadnúť na nedeľu“ znamená, že nemusí pripadnúť len na nedeľu (zamestnávateľ by však maluprednostniť nedeľu pred inými dňami, ak je to možné).

V nadväznosti na to jezamestnávateľ povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

Napr. v sobotu zamestnanec skončí o 22:00 a musí mať odpočinok nepretržite 24 hodín, t.j. do 22:00 v nedeľu.

K ods. 4: 3. výnimka - ak nie je možné uplatniť postup podľa § 93 ods. 1 - 3 (§ 93 ods. 4)

Ide o postup podľa § 93 ods. 4, ktorý možno uplatniť až vtedy, ak nie je možné zvoliť postup podľa § 93 ods. 1 (sobota a nedeľa alebo nedeľa a pondelok), ods. 2 (iný deň v týždni), ods. 3 (24 hodinový nepretržitý odpočinok s kompenzáciou).

Ide o situáciu:

  1. ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa § 93 ods. 1 až 3,

  2. ide o zamestnanca, ktorý je starší ako 18 rokov,

  3. po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom.

V tomto prípade sa môže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli.

Pracovné voľno je tu dlhšie ale odpadá povinnosť poskytnúť kompenzačný (náhradný) odpočinok. Pracovné voľno povinne musí pripadnúť na nedeľu.


Napr. v sobotu zamestnanec skončí o 21:00. Sobota - časť dňa predchádzajúcemu nedeli je od 21:00 do 24:00 - 3 hodiny, nedeľa od 0:00 do 24:00 - 24 hodín, v pondelok môže nastúpiť po 35 hodinách - o 8:00.

Zamestnanec v nedeľu skončí o 6:00. Pracovné voľno: 1. v nedeľu od 6:00 do 24:00 - 18 hodín 2. v pondelok

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk