dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5 Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 92

Nepretržitý denný odpočinok

(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.

 

K § 92: [Nepretržitý denný odpočinok]


V Zákonníku práce sú upravené aj „prestávky v práci“ medzi pracovnými zmenami (odpočinok).

Ide o:

  1. nepretržitý denný odpočinok a,

  2. nepretržitý odpočinok v týždni.

Zákonník práce upravuje aj prácu alebo odpočinok počas dní pracovného pokoja.

K ods. 1: [Minimálny odpočinok medzi dvoma pracovnými zmenami]

Podľa § 90 ods. 1 je pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien