dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 90 Začiatok a koniec pracovného času

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Komentár k ZP § 90 Začiatok a koniec pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 90

Začiatok a koniec pracovného času

(1) Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci.

 

K ods. 1: [Pracovná zmena]


§ 90 ods. 1 vymedzuje definíciu pracovnej zmeny. Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času (týždeň má spravidla viac pracovných zmien), ktorý je zamestnanec povinný odpracovať na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien (viď povinnosť zamestnávateľa podľa § 90 ods. 4 - zamestnancovi sa určí kedy a koľko má pracovať) v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci (ktorá sa nezapočítava do pracovného času).