dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 88 Pružný pracovný čas

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Komentár k ZP § 88 Pružný pracovný čas

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Pružný pracovný čas

§ 88

(1) Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

 

K § 88: [Pružný pracovný čas]


V Zákonníku práce sa uvoľňuje úprava pružného pracovného času tak, že zamestnávateľ so zamestnancom si nastavia pružný pracovný čas (povinnosť byť/nebyť na pracovisku, ale pracovať) podľa vlastných potrieb.

K ods. 1:

Na zavedenie pružného pracovného času sa vyžaduje zavedenie kolektívnou zmluvou alebo dohodou so zástupcami zamestnancov (od 1. januára 2013; do 31. decembra 2012 prerokovanie so zástupcami zamestnancov). Pružný pracovný čas je pracovný čas organizovaný spôsobom podľa § 88 a § 89. Pružný pracovný čas možno uplatňovať pri rovnomernomrozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne (platia tu kritéria podľa § 86) a aj pri jeho nerovnomernom rozvrhnutí (platia tu kritéria podľa § 87).


(2) Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku.

(3) Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas.

(4) Prevádzkový čas je celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom.

(5) Pružné pracovné obdobie sa uplatní ako pracovný deň, pracovný týždeň, štvortýždňové pracovné obdobie alebo iné pracovné obdobie.

 

K ods. 2 až 5:


Pri pružnom pracovnom čase sa uplatní

1. tzv. základný pracovný čas, v ktoromzamestnanec musí byť na pracovisku vždy prítomný.


Napr. 8:00 - 14:00, 9:00 - 14:00, 9:00-15:00, atď.

Základný pracovný čas už nemusí zamestnávateľ stanoviť.

2. rámec pre voliteľný pracovný čas

napr. 6:00-8:00 a 14:00-18:00 alebo 7:00 - 9:00 a 14:00 - 18:00.

Po novele už zamestnávateľ môže určiť iba voliteľný pracovný čas, napr. 8:00 - 20:00.

3. prevádzkový pracovný čas

Celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v pružnom pracovnom období. Tvoriť ho môže základný a voliteľný pracovný čas alebo len voliteľný pracovný čas (napr. 160 hodín za štyri týždne).

4. obdobie, v ktorom sa bude pružný pracovný čas uplatňovať

Môže ísť napr. pružný pracovný deň, pružný pracovný týždeň, pružné štvortýždňové pracovné obdobie, iné pružné obdobie (v rámci mesiaca, dvoch týždňov, roka).


(6) Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín.

 

K ods. 6:


§ 88 ods. 6 stanovuje, že dĺžka pracovnej zmeny pri uplatňovaní pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín.

K pružnému pracovnému času viď. aj pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase (§ 96a), práca nadčas pri pružnom pracovnom čase (§ 97 ods. 7) a dovolenka pri pružnom pracovnom čase (§ 104a).


Zamestnávateľ zavádza pružný pracovný čas pre zamestnancov a v tejto súvislosti má niekoľko otázok:

1)Musí zamestnávateľ zaviesť, ak zavádza pružný pracovný čas, pre všetkých zamestnancov alebo môže ho zaviesť len pre niektorých?

2) ustanovuje zákon nejaké obmedzenia pre pružný pracovný čas, v ktorých sa musí pohybovať?

3) A ak zamestnanec v pružnom pracovnom čase bude mať prekážku v práci ako má postupovať?

1) Zamestnávateľ nemusí zaviesť pružný pracovný čas pre všetkých zamestnancov. Musí sa však vyhnúť diskriminácií. Napr. z objektívnych dôvodov zavedie pružný pracovný čas pre zamestnancov – referentov v kancelárií, ale napr. nezavedie pružný pracovný čas pre vodičov, keďže pracovné cesty môžu byť plánované aj napr. o 8:00 (ale nástup zamestnancov v rámci voliteľného pracovné času je najneskôr

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk