dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3 Komentár k ZP § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 86

Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

(1) O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

 

K § 86: [Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času]


Pracovný čas môže byť rozvrhnutý: rovnomerne (§ 86) a nerovnomerne (§ 87). Pri rozvrhovaní pracovného času možno použiť aj tzv. konto pracovného času (§ 87a) a pružný pracovný čas (§ 88).

K ods. 1:

V 86 ods. 1 sa upravuje spôsob rozhodovania zamestnávateľa o rovnomernom rozvrhnutí pracovného času. O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.


(2) Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne tri hodiny a pracovný čas v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom v určitom období, najviac štvortýždňovom, presahovať hranicu pre ustanovený týždenný pracovný čas.

(3) Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozvrhuje zamestnávateľ týždenný pracovný čas v zásade na päť pracovných dní v týždni.

 

K ods. 2 a 3:


V § 86 ods. 2 a 3 sa upravujú kritéria (podmienky) pre kvalifikáciu rozvrhnutia pracovného času ako rovnomerného. Platia nasledovné podmienky:

Kritérium č. 1: rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne tri hodiny


Týždeň

 

Určený pracovný čas

 

Rozdiel oproti

priemeru

 

Rozdiel oproti minimu/maximu

 

1.

 

39 h

 

- 1 h

 

2h

 

2.

 

41 h

 

+ 1 h

 

2h

 

3.

 

39 h

 

- 1 h

 

2h

 

4.

 

41 h

 

- 1 h

 

2h

 

Častejšie však pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času nastávajú dve možnosti:

  • Fixný pracovný čas - napr. pondelok až piatok 9:00 - 17:30 (s prestávkou v práci 30 minút)

  • Pružný pracovný týždeň/štvortýždňové obdobie/mesiac, kde sa urči základný pracovný čas (napr. 8:00-14:00) a voliteľný pracovný čas (napr. 6:00 - 8:00 a 14:00 - 18:00) a zamestnanec si upravuje svoje príchody do práce a odchody z práce podľa potreby, pričom sa dosiahne požadovaný priemerný pracovný čas podľa pracovnej zmluvy vo vyrovnávacom období (napr. týždeň, dva týždne, štyri týždne, mesiac) – uvedené je tiež považované za rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (základný pracovný čas je tu určený rovnomerne a zamestnanec, pokiaľ chce, si môže určovať tiež dĺžku pracovných dní rovnomerne).

  • Fixný pracovný čas - napr. pondelok až piatok 9:00 - 17:30 (s prestávkou v práci 30 minút),

  • Pružný pracovný týždeň/štvortýždňové obdobie/mesiac, kde sa urči základný pracovný čas (napr. 9:00-14:00) a voliteľný pracovný čas (napr. 6:00 - 8:00 a 14:00 - 18:00) a zamestnanec si upravuje svoje príchody do práce a odchody z práce podľa potreby, pričom sa dosiahne požadovaný priemerný pracovný čas podľa pracovnej zmluvy/kolektívnej zmluvy vo vyrovnávacom období (napr. týždeň, štyri týždne, mesiac) – uvedené je tiež považované za rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (základný pracovný čas je tu určený rovnomerne a zamestnanec, pokiaľ chce, si môže určovať tiež dĺžku pracovných dní rovnomerne).

Kritérium č. 2: pracovný čas v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín.


Deň

 

Dĺžka pracovného času

 

Dĺžka pracovnej zmeny (PČ + prestávka v práci)

 

PO

 

7:30

 

9:00 - 17:00

 

UT

 

9:00

 

8:00 - 17:30

 

ST

 

8:30

 

9:00 - 18:00

 

ŠTV

 

8:00

 

7:00 - 15:30

 

PI

 

7:00

 

8:00 - 15:30

 

SO

 

Voľno

 

-

 

NE

 

Voľno

 

-

 

Častejšie však pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času nastávajú dve možnosti:

Do pracovného času sa nepočíta práca nadčas, ktorá je mimo rozvrhu pracovných zmien a nad rámec pracovného času, t. j. nariadenie práce nadčas za splnenia podmienok § 97

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk