dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8 Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 83a

Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

 

K § 83a: [Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru]


Novela č. 257/2011 Z. z. priniesla od 1.9.2011 do pracovnoprávnej úpravy reguláciu tzv. konkurenčnej doložky pre čas po skončení pracovného pomeru (§ 83a - Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru).

K ods. 1: [Podstata konkurenčnej doložky a možnosti jej uzatvorenia]

V zmysle § 83a ods. 1 sazamestnávateľ a zamestnanec