dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.4 Komentár k ZP § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou


§ 80

Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.

K § 80: [Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou]


§ 80 upravuje prípady neplatného skončenia pracovného pomeru dohodou.

V princípe, ak jedna zo strán sa domnieva, že dohoda o skončení pracovného pomeru je neplatná (napr. pre nedostatok formy, obsahu) môže napadnúť neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru na súde, a požadovať buď od zamestnávateľa ďalšie