dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 8

(1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.

 

K ods. 1:


V § 8 ods. 1 sa osobitne vymedzuje právna subjektivita zamestnávateľa, t.j. spôsobilosť na práva a povinnosti zamestnávateľa. Táto vzniká narodením. Pred narodením má túto spôsobilosť aj počaté dieťa za podmienky, že sa neskôr narodí živé. Ak by sa nenarodilo živé - v čase od počatia dieťaťa do jeho smrti (pred pôrodom alebo pôrodom) nezískava práva a povinnosti zamestnávateľa.


(2) Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká plnoletosťou“.; dovtedy za ňu koná zákonný zástupca.

 

K ods. 2:


§ 8 ods. 2 upravuje spôsobilosť na právne úkony, t.j. v tomto prípade spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti ako zamestnávateľ (napr. uzatvoriť pracovnú zmluvu). Aj keď má osoba v zmysle § 8 ods. 1 postavenie zamestnávateľa, neznamená to, že môže

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk