dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 79 Neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3 Komentár k ZP § 79 Neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 79 Neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa


§ 79

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď