dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 77 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 § 77- § 84 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

3.8.1 Komentár k ZP § 77 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 77 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru


§ 77

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

K § 77: [Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru]


Na základe § 77 možno namietať neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe a skončením dohodou (nie je tu uvedené skončenie podľa § 19 ods. 2 a 3). Neplatnosť môže namietať zamestnávateľ ako aj zamestnanec a