dnes je 25.5.2022

Input:

Komentár k ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7 Komentár k ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 74

Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

 


K § 74: [Konanie zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov]

Od 1. januára 2013 sa