dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7 Komentár k ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru


§ 74

Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k