dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanie

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6 Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 73

Hromadné prepúšťanie

(1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní

a. najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,

b. najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,

c. najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.


K ods. 1: [Definícia hromadného prepúšťania]

Definícia hromadného prepúšťania vychádza zo smernice 98/59/ES o aproximácií právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa