dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5 Komentár k ZP § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


§ 72

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

 

K § 72: [Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe]


Právnu úpravu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe obsahuje § 72. Pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa