dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.4 Komentár k ZP § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 71

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.

 

K ods. 1 a 3:


Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. To nevylučuje, aby sa uplatnil iný zo spôsobov skončenia pracovného pomeru podľa § 59 pred uplynutím tejto doby.

K ods. 2: [Pokračovanie vo výkone práce po uplynutí dohodnutej doby]

§ 71 ods. 2 upravuje pokračovanie vo výkone práce po uplynutí dohodnutej doby. Ak zamestnanec pokračuje vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, v danom prípade sa pracovný pomer na určitú dobu mení na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas. Výnimkou je prípad, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne inak.

Oznamovanie nepredĺženia pracovnej zmluvy na dobu určitú

a) Informovanie zo strany zamestnávateľa

Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú skončí uplynutím doby, na ktorú sa uzatvoril/dohodol - § 71 ZP (napr. do dňa, trvaním do, resp. udalosťou - napr. nastúpením matky z materskej dovolenky). Zákonník práce nevyžaduje informovať zamestnanca vopred o tom, či má zamestnávateľ úmysel pracovný pomer predĺžiť alebo nie, t. j. či sa pracovný pomer skončí alebo bude pokračovať.

Informovať zamestnancov vopred o tom, či mu bude alebo nebude predĺžená pracovná zmluva, t. j. aby vopred vedel na čom je, vyplýva skôr zo základnej slušnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi (ak

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk