dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 70 Niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3 Komentár k ZP § 70 Niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 70

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

 

K § 70: [Niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru]


V § 70 sa upravujú niektoré náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ a zamestnanec musia skutkovo vymedziť dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru.

V prípade skutkového vymedzenia má ísť o uvedenie všetkých relevantných skutočností, na základe ktorých zamestnávateľ a zamestnanec uplatňuje príslušný dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Priamo v zákone (§ 70 prvá veta) je uvedená doložka neplatnosti, ktorá sankcionuje nesplnenie vyššie uvedenej podmienky - dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom - okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru nemožno dodatočne meniť.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ urobiť písomne, inak je neplatné (ide o relatívnu neplatnosť, ktorej sa zamestnanec musí dovolať).

Právne účinky spôsobuje len doručené okamžité skončenie pracovného pomeru. Iba správne doručené okamžité skončenie pracovného pomeru je perfektným právnym úkonom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk