dnes je 2.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 7 Zamestnávateľ

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1 Komentár k ZP § 7 Zamestnávateľ

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Zamestnávateľ

§ 7

(1) Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.

 

K ods. 1:


§ 7 ods. 1 vymedzuje pojem zamestnávateľa. Zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce môže byť buď fyzická osoba (§ 7 a nasl. Občianskeho zákonníka) alebo právnická osoba (§ 19 a nasl. Občianskeho zákonníka). Podmienkou je zamestnávanie aspoň jednej fyzickej osoby v pracovnoprávnom vzťahu (t.j. aj na jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) alebo ak to stanovuje osobitný predpis, tak aj v obdobných pracovných vzťahoch.