dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru - zamestnanec

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2 Komentár k ZP § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru - zamestnanec

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 69

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

 


K ods. 1: [Dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca]

§ 69 ods. 1 upravuje dôvody, z ktorých môže zamestnanec skončiť pracovný pomer okamžite.


(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

 

K ods. 2: [Okamžité skončenie pracovného pomeru - mladistvý zamestnanec]


§ 69 ods. 2 umožňuje mladistvému zamestnancovi (§ 40 ods. 3) skončiť pracovný pomer aj z ďalšieho dôvodu.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk