dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 § 68- § 76 Okamžité skončenie pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.

3.7.1 Komentár k ZP § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


Okamžité skončenie pracovného pomeru

§ 68

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a. bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b. porušil závažne pracovnú disciplínu.

 

K § 68: [Okamžité skončenie pracovného pomeru - zamestnávateľ]


Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru (§ 59 ods. 1). Pracovný pomer sa končí okamžite, t.j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane.

K ods. 1: [Dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa]

Dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa upravuje § 68 ods. 1. Podľa § 68