dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovede

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3 Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovede

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 66

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná.Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).

 

K § 66: [Výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím]


V prípade zamestnanca so zdravotným postihnutím musí zamestnávateľ získať predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s výnimkou, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk