dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 6 Podmienky prijatia do pracovnoprávneho vzťahu cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 Komentár k ZP § 6 Podmienky prijatia do pracovnoprávneho vzťahu cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 6

Podmienky, za ktorých môže byť prijatý do pracovnoprávneho vzťahu cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ustanovuje osobitný predpis.

 

K § 6: [Podmienky prijatia do pracovnoprávneho vzťahu cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti]


V pracovnom pomere nemusí byť len občan SR, ale zamestnávateľ môže mať záujem aj o zamestnanie osoby, ktorá je občanom iného štátu alebo osobou bez štátnej príslušnosti. Tieto otázky Zákonník práce priamo nereguluje. Otázky zamestnávania iných osôb, ako sú občania SR, ako aj ich právne postavenie upravuje najmä:

  • zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti [§ 2 ods. 1 písm. n), § 2 ods. 2 a 3, § 21, § 22, § 22a, § 23, § 23a],