dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 58b Dočasné pridelenie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.6 Komentár k ZP § 58b Dočasné pridelenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 58b

Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné.

 

K § 58b: Zákaz obmedzenia uzatvorenia pracovnej zmluvy s užívateľským zamestnávateľom


V § 58b sa zakazuje postup ADZ (dojednanie so zamestnancom), ktorým by sa obmedzila prípadná dohoda medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom, podľa ktorej sa po skončení dočasného pridelenia nemôže uzatvoriť medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom pracovná zmluva.

Podľa § 58b ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení agentúrou dočasného zamestnávania .. alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné. Ide teda tiež aplikáciu doložky neplatnosti, avšak nad rámec § 17 ods. 2, kde sa takýto prípad (ktorý by bolo možné s určitým použitím občianskoprávnej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk