dnes je 2.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 58a Dočasné pridelenie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5 Komentár k ZP § 58a Dočasné pridelenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


(1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon práce. Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie zamestnanca iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody, a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru.

 

K § 58a: Zmluvný vzťah medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľomK ods. 1:

V zmysle § 58a ods. 1 agentúra dočasného zamestnávania sa môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon práce. Vzťah medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom v princípe nie je pracovnoprávny, ale ide spravidla o obchodnoprávny vzťah, ktorý sa spravuje zákonom č. 513/1991 Z. z.