dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 57 Pracovná cesta

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3 Komentár k ZP § 57 Pracovná cesta

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


(1) Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.

 

 

K § 57: [Pracovná cesta]


V ods. 1 sa vymedzuje len pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska zamestnanca alebo bydliska zamestnanca. V prípade pracovnej cesty v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska zamestnanca alebo bydliska zamestnanca nie je potrebné postupovať podľa § 57.

Pracovná cesta podľa Zákonníka práce