dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8 Komentár k ZP § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

Komentár k ZP § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok


§ 54

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

 

K § 54: [Dohoda o zmene pracovných podmienok]


V zmysle § 54 sa zamestnávateľ a zamestnanec môžu dohodnúť na zmene pracovných podmienok. Jednostranná zmena pracovnej zmluvy je v rozpore s § 54. V prípade, ak sa mení obsah pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.


Právnou úpravou Zákonníka práce sa zmenili pravidlá v neprospech zamestnanca, pričom v pracovnej zmluve mal zamestnanec priamo dojednané plnenie tak, ako ich vymedzoval Zákonník práce. Zamestnávateľ