dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8 Komentár k ZP § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

Komentár k ZP § 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok


§ 54

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

 

K § 54: [Dohoda o zmene pracovných podmienok]


V zmysle § 54 sa zamestnávateľ a zamestnanec môžu dohodnúť na zmene pracovných podmienok. Jednostranná zmena pracovnej zmluvy je v rozpore s § 54. V prípade, ak sa mení obsah pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.


Právnou úpravou Zákonníka práce sa zmenili pravidlá v neprospech zamestnanca, pričom v pracovnej zmluve mal zamestnanec priamo dojednané plnenie tak, ako ich vymedzoval Zákonník práce. Zamestnávateľ navrhol zamestnancovi zmenu pracovnej zmluvy, ten zmenu odmietol. Môže zamestnávateľ postupovať podľa znenia Zákonníka práce a priznať zamestnancovi nižšie nároky?

V prípade dojednávania práv a jednotlivých inštitútov je potrebné byť opatrný pre časté zmeny v právnej úprave (dojednávať práva zamestnanca ak kopírujú zákon sa dá aj odkazom na zákon). Ak sa napr. v pracovnej zmluve dojednalo odstupné (ako nárok), ale zmenou právnej úpravy by nebolo povinné (takáto zmena platila od 1.9.2011 do 31.12.2012), tak zamestnancovi by patrili práva podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy, nie podľa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk