dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 50 Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľom

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Komentár k ZP § 50 Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľom

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 50

Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.

 

K § 50: [Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľom]


Podľa § 50„zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.“.

Druh práce

§ 50 viaže možnosť uzatvorenia dvoch alebo viacerých pracovných pomerov u jedného zamestnávateľa na druh práce - pre ďalší pracovný pomer sa vyžaduje splnenie podmienky, že musí ísť o činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. V prípade uzatvárania