dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 49 Pracovný pomer na kratší pracovný čas

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1 Komentár k ZP § 49 Pracovný pomer na kratší pracovný čas

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Pracovný pomer na kratší pracovný čas

§ 49

(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

(3) Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

 

K ods. 1 až 3: [Pracovný pomer na kratší pracovný čas]


§ 49 ods. 1 až 3 obsahuje základné pravidlá pre dojednanie pracovného pomeru na kratší pracovný čas.

Je potrebné nezamieňať pracovný čas, ktorý je v zmysle § 85 ustanovený na menej ako 40 hodín týždenne (napr. 37 a 1/2h) - v tomto prípade ide o ustanovený týždenný pracovný čas