dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 49 Pracovný pomer na kratší pracovný čas

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1 Komentár k ZP § 49 Pracovný pomer na kratší pracovný čas

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Pracovný pomer na kratší pracovný čas

§ 49

(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

(3) Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

 

K ods. 1 až 3: [Pracovný pomer na kratší pracovný čas]


§ 49 ods. 1 až 3 obsahuje základné pravidlá pre dojednanie pracovného pomeru na kratší pracovný čas.

Je potrebné nezamieňať pracovný čas, ktorý je v zmysle § 85 ustanovený na menej ako 40 hodín týždenne (napr. 37 a 1/2h) - v tomto prípade ide o ustanovený týždenný pracovný čas (zo zákona ide o maximum menej ako 40 hodín týždenne) a kratší pracovný čas (napr. u zamestnávateľa kde je ustanovený pracovný čas 40 hodín týždenne zamestnanec pracuje 35 hodín týždenne).


(4) Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

 

K ods. 4:


Zamestnanec na kratší pracovný čas je odmeňovaný za kratší pracovný čas.


(5) Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.

 

K ods. 5:


V § 49 ods. 5 sa stanovuje zákaz zvýhodnenia alebo znevýhodnenia (obmedzenia) zamestnanca na pracovný pomer na kratší pracovný čas vo vzťahu k porovnateľnému zamestnancovi.


(6) Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.

 

K ods. 6:


V § 49 ods. 6 sa ustanovuje informačná povinnosť voči zamestnancom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas a zástupcom zamestnancov ohľadom uvoľnených miest na ustanovený týždenný pracovný čas. Informovanie sa má diať zrozumiteľným spôsobom.

§ 97 ods. 2 a ods. 12. Podľa § 97 ods. 2 u zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.


Príklady:

Aká minimálna mzda patrí zamestnancovi, ktoré pracovný čas je namiesto 40 hodín dohodnutý na 30 hodín týždenne?

Podľa § 49 ods. 4 Zákonníka práce zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde: zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk