dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6 Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 47

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,

a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,

b)  zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

 

K § 47: [Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru]


K ods. 1: [Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca]

§ 47 ods. 1 upravuje základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca odo dňa kedy vznikol pracovný pomer.

Zamestnávateľ je povinný:

-