dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 45 Skúšobná doba

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Komentár k ZP § 45 Skúšobná doba

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 45

Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

 

K § 45: [Skúšobná doba]


V pracovnej zmluve možno na základe § 45 dohodnúť skúšobnú dobu. Skúšobná doba je inštitút pracovného práva, ktorý umožňuje, aby zmluvné strany zistili, či si navzájom vyhovujú, t.j., aby zamestnanec zistil, či mu vyhovuje zamestnávateľ z hľadiska práce, ktorú mu prideľuje, z hľadiska pracovných podmienok, z hľadiska pracovného prostredia. Na druhej strane zamestnávateľ má možnosť zistiť, či mu vyhovuje zamestnanec z hľadiska jeho prístupu