dnes je 30.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 44 Písomné oznámenie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3 Komentár k ZP § 44 Písomné oznámenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 44

(1) Ak písomná pracovná zmluva neobsahuje podmienky ustanovené v § 43 ods. 2, 4 a 5, je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce tieto podmienky.

(2) Ak sa má pracovný pomer skončiť pred uplynutím jedného mesiaca od nástupu do zamestnania, musí zamestnávateľ zamestnancovi vydať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru.

(3) Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný písomné oznámenie o prijatí do zamestnania vydať pred odchodom zamestnanca do cudziny.

 

K § 44: [Písomné oznámenie]


Zákonník práce stanovuje povinnosti podľa § 43 ods. 1 (podstatné náležitosti - tieto musia byť v pracovnej zmluve vždy určené - v prípade mzdových plnení prípadne odkazom na kolektívnu zmluvu) a podľa odseku 2 (ďalšie pracovné podmienky), odseku 4 (ďalšie podmienky) a odseku 5 (miesto výkonu v cudzine).

Ak by pracovná zmluva neobsahovala podmienky podľa odseku 2, 4 a 5,zamestnávateľ je povinný:

  1. ak sa nemá pracovný pomer skončiť pred uplynutím jedného mesiaca od nástupu do zamestnania - najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce pracovné podmienky podľa § 43 ods. 2, 4 a 5,

  2. ak sa má pracovný pomer skončiť pred uplynutím jedného mesiaca od nástupu do zamestnania - vydať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru,

  3. ak je miesto výkonu práce v cudzine - vydať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania pred odchodom zamestnanca do cudziny.


Dňa 25.2.2016 uzatvoril zamestnávateľ so zamestnancom pracovnú zmluvu, v ktorej chýba ustanovenie o výmere dovolenky. Zamestnanec nastúpil 1.3.2016 a začal vykonávať prácu. Aký postup má zvoliť zamestnávateľ. Má

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk