dnes je 12.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 42 Pracovná zmluva

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Komentár k ZP § 42 Pracovná zmluva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 42

(1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

§ 42 Pracovná zmluva


K ods. 1: [Založenie pracovného pomeru]

§ 42 ods. 1 upravuje zakladanie pracovného pomeru. Pracovný pomer sa zakladá výlučne pracovnou zmluvou. Pracovnou zmluvou možno založiť len vzťah, ktorý vykazuje znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2. Pracovný pomer sa má založiť písomnou pracovnou zmluvou. Ústna pracovná zmluva nerobí pracovný pomer neplatným, ale absencia písomnej dohody má dôsledky z hľadiska predpisov o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a predstavuje problém pre zamestnávateľa preukázať, že nejde o nelegálne zamestnávanie [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č.