dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 248 Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.11 Komentár k ZP § 248 Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 248

Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou

(1) Ústredné vedenie informuje európsku zamestnaneckú radu najmä o organizačnej štruktúre, ekonomickej a finančnej situácii zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov a o predpokladanom vývoji ich činnosti, výroby a odbytu.

(2) Ústredné vedenie informuje európsku zamestnaneckú radu a prerokuje s ňou najmä

a. stav a predpokladaný vývoj zamestnanosti,

b. stav investícií, podstatné zmeny organizácie, zavádzanie nových pracovných metód alebo výrobných procesov,

c. prevody zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmenu právnej formy zamestnávateľa, obmedzovanie činnosti, zrušenie alebo zánik zamestnávateľa alebo jeho významných častí, presuny výroby,

d. hromadné prepúšťanie.

(3) Prerokovanie sa uskutočňuje tak, aby sa zástupcom zamestnancov umožňovalo stretávať sa s ústredným vedením, a ak zástupcovia zamestnancov vyjadria stanovisko, získať od ústredného vedenia odôvodnenú odpoveď.

 
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk