dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.8 Komentár k ZP § 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 245a

Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

(1) Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán sa môžu dohodnúť, že namiesto európskej zamestnaneckej rady zavedú jeden alebo viac postupov informovania zamestnancov a prerokovania s nimi. Táto dohoda musí byť písomná a musí obsahovať najmä

a. vymedzenie nadnárodných otázok, ktoré sa týkajú dôležitých záujmov zamestnancov, ktoré musia byť predmetom informovania a prerokovania,

b. spôsob a zabezpečenie práva zástupcov zamestnancov spoločne prerokovať informácie, ktoré im boli oznámené,

c. spôsob prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním so zástupcami zamestnancov na národnej úrovni,

d. postupy informovania a prerokovania, ak sa predpokladá prijatie rozhodnutí o podstatných organizačných zmenách.

 

K § 245a: [Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi]


§ 245a upravuje obsah dohody o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi a vzťah medzi § 245a a §§ 246 a 248.

K ods. 1: [Obsahové náležitosti dohody o inom postupe nadnárodného prerokovania a informovania]

Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán sa môžu dohodnúť, že namiesto európskej zamestnaneckej rady zavedú jeden alebo viac postupov informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

V odseku 1 sa z tohto hľadiska vymedzujú obsahové náležitosti dohody o inom postupe informovania zamestnancov a prerokovania s nimi. Dohoda má byť písomná. Ide o demonštratívny výpočet („najmä“).

V nadväznosti na čl. 6 ods. 3 smernice 2009/38/ES sa v ods. 1 písm. a) vymedzujú náležitosti dohody, kde si majú zmluvné strany vymedziť tie nadnárodné otázky [v zmysle § 241a ods. 1 písm. j)], ktoré sa týkajú dôležitých záujmov zamestnancov, o ktorých sa má vždy v rámci týchto postupov informovať, a ktoré majú byť vždy prerokované.

Podľa písm. b) dohoda musí obsahovať spôsob a zabezpečenie práva zástupcov zamestnancov spoločne prerokovať informácie, ktoré im boli oznámené.

V nadväznosti na čl. 12 ods. 2 smernice 2009/38/ES obsahuje výpočet povinných ustanovení v písm. c) povinnosť dohodnúť spôsob prepojenia medzi informovaním

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk