dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 242 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.3 Komentár k ZP § 242 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 242

(1) Povinnosť poskytovať nadnárodné informácie a prerokovať podľa tohto zákona sa vzťahuje na

a. zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorý má sídlo v Slovenskej republike,

b. organizačnú zložku zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorá má sídlo v Slovenskej republike,

c. ústredné vedenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktoré má sídlo v Slovenskej republike.

 

K § 242: [Okruh povinných subjektov na poskytovanie nadnárodných informácií a na ich prerokovanie a rozšírenie tohto okruhu]


K ods. 1: [Okruh povinných subjektov na poskytovanie nadnárodných informácií a na ich prerokovanie]

V ods. 1 sa upravuje na koho sa vzťahuje povinnosť poskytovať nadnárodné informácie a prerokovanie na území SR. Povinnosť poskytovať nadnárodné informácie a prerokovať podľa tohto zákona (doplnením slov „podľa tohto zákona“ sa vymedzilo, že ide o nadnárodné informovanie a prerokovanie podľa tohto zákona a to sa vzťahuje na konkrétne subjekty. Iné druhy nadnárodného informovania a prerokovania môžu byť upravené osobitným právnym predpisom) sa vzťahuje na

a) zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorý má sídlo v Slovenskej republike (t.j. Zákonník práce ukladá povinnosti subjektom so sídlom na území SR)

b) organizačnú zložku zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorá má sídlo v Slovenskej republike,

c) ústredné vedenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktoré má sídlo v Slovenskej republike.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk